top of page

Veelgestelde vragen

Doet u ook huisbezoeken?

Neen. Niet alleen is een huisbezoek aanvragen omslachtig, want eerst moet u een attest van uw huisarts hebben vooraleer dit kan, de behandelmogelijkheden zijn beperkt, er kan vrijwel niets, zelfs een grondige controle is niet mogelijk.

Bovendien kan ik de hygiëne niet garanderen op een externe locatie. Daarom kan het sowieso al niet.

Wat is uw procedure voor nieuwe patiënten?

Er is een patiëntenstop.

Door de Coronacrisis stoppen veel oudere tandartsen in de buurt en de instroom van jonge tandartsen kan dit niet compenseren. Dit is jammer, maar dit is een maatschappelijk probleem van politieke oorsprong.

Momenteel ziet het einde van de patiëntenstop er niet nabij uit.

Bent u geconventioneerd?

Ja. Ik aanvaard de conventie gedeeltelijk, van 08u15 tot 11u30 en van 13u30 tot 17u00. In de praktijk betekent dit dat de conventietarieven gerespecteerd worden op deze uren en de facto zal er een niet terugbetaalbaar supplement aangerekend worden voor urgentiebehandelingen. Deze onverwachte en onvoorspelbare behandelingen verstoren soms ernstig de praktijkwerking en worden op deze manier ontraden. Regelmatige controle en vermijden van pijn blijft de basis in deze praktijk.

U heeft mij doorgestuurd naar een specialist, maar ik moet te lang wachten op een afspraak, kan u iemand anders aanbevelen?

Dat kan ik zeker. Maar maak u geen illusies, bij de meeste specialisten zijn de wachttijden zeer lang. In de meeste gevallen komt u van een kale kermis thuis. Er is een structureel tekort aan dentale zorgverstrekkers en niets kan dit veranderen.

Ik heb mijn afspraak vergeten, wat nu?

Dat kan gebeuren. Helaas lopen de wachttijden hierdoor op voor andere patiënten. Het betekent ook inkomstenverlies voor de tandarts. Om deze reden wordt er de eerste keer een schadevergoeding van €20 gerekend. Dit lage, forfaitaire bedrag staat niet in verhouding tot de effectief geleden schade die veel hoger is.

Vanaf de tweede vergeten afspraak wordt 60% van het verwachte ereloon met een minimum van €70 per uur. Dan pas kunnen er afspraken in de agenda staan. Want alle afspraken worden geschrapt tot er duidelijkheid is over het al dan niet naleven ervan.

Bij herhaaldelijke afwezigheden (binnen een gezin) kan de patiënt-tandarts relatie stop gezet worden.

Ik heb tandpijn, kan ik snel bij u terecht?

Ja, maar. Door het enorme tekort aan tandartsen is er weinig ruimte voor veel urgenties. Deze verstoren de praktijkwerking ook ernstig omdat niet geweten is wat er aan de hand is vooraleer het onderzoek plaats heeft gevonden.

Om deze reden worden regelmatige patiënten (die elk jaar op controle komen) prioritair behandeld omdat deze mensen hun verantwoordelijkheid voor hun gebit opnemen. Voor de rest zal het van de drukte afhangen en wordt er met een wachtlijst gewerkt.

Graag geef ik ook nog mee dat urgenties quasi altijd rond het middaguur worden verzorgd (+/-11u30). 's Avonds is zelden tot nooit plaats.

Het is ook ten zeerste aan te raden zélf uw urgentieafspraak vast te leggen. Ik merk dat veel mannen graag hun echtgenote hun afspraak laten maken, maar dat deze niet goed op de hoogte zijn van én welke pijnklachten er spelen én hoe de vrije uren van hun echtgenoot er uitzien. Gezien ik zo moeilijker de benodigde tijd kan inschatten en het aantal plaatsen beperkt is, resulteert dit quasi altijd in een afspraak die zodanig ver in de toekomst ligt, dat het eigenlijk geen urgentieafspraak meer is.

bottom of page