top of page

Veelgestelde vragen

Doet u ook huisbezoeken?

Neen. Niet alleen is een huisbezoek aanvragen omslachtig, want eerst moet u een attest van uw huisarts hebben vooraleer dit kan, de behandelmogelijkheden zijn beperkt, er kan vrijwel niets, zelfs een grondige controle is niet mogelijk.

Bovendien kan ik de hygiëne niet garanderen op een externe locatie. Daarom kan het sowieso al niet.

Wat is uw procedure voor nieuwe patiënten?

Er is een patiëntenstop.

Door de Coronacrisis stoppen veel oudere tandartsen in de buurt en de instroom van jonge tandartsen kan dit niet compenseren. Dit is jammer, maar dit is een maatschappelijk probleem van politieke oorsprong. Ook partners en kinderen worden niet aanvaard. Enkel kleine kinderen van bestaande patiënten (<6 jaar) mits zij eerst op controle komen.

Momenteel ziet het einde van de patiëntenstop er niet nabij uit. En ter info: patiënten die al 5 jaar de praktijk niet bezocht hebben, worden niet meer als bestaande patiënt beschouwd. Hun fiche wordt gedeactiveerd, hun gegevens kunnen wel overgedragen worden voor bij een nieuwe tandarts.

Bent u geconventioneerd?

Ja. Ik aanvaard de conventie gedeeltelijk, van maandag tot donderdag van 08u00 tot 11u30 en van 13u30 tot 18u00. In de praktijk betekent dit dat de conventietarieven gerespecteerd worden op deze uren en de facto zal er een niet terugbetaalbaar supplement aangerekend worden voor urgentiebehandelingen. Deze onverwachte en onvoorspelbare behandelingen verstoren soms ernstig de praktijkwerking en worden op deze manier ontraden. Regelmatige controle en vermijden van pijn blijft de basis in deze praktijk.

Bijzondere eisen van de patiënt die ingaan tegen de normale praktijkvoering zijn STEEDS buiten conventie.

U heeft mij doorgestuurd naar een specialist, maar ik moet te lang wachten op een afspraak, kan u iemand anders aanbevelen?

Dat kan ik zeker. Maar maak u geen illusies, bij de meeste specialisten zijn de wachttijden zeer lang. In de meeste gevallen komt u van een kale kermis thuis. Er is een structureel tekort aan dentale zorgverstrekkers en niets kan dit veranderen.

Ik heb mijn afspraak vergeten, wat nu?

Dat kan gebeuren. Helaas lopen de wachttijden hierdoor op voor andere patiënten. Het betekent ook inkomstenverlies voor de tandarts. Om deze reden wordt er de eerste keer een schadevergoeding van €20 gerekend. Dit lage, forfaitaire bedrag staat niet in verhouding tot de effectief geleden schade die veel hoger is.

Vanaf de tweede vergeten afspraak wordt 60% van het verwachte ereloon met een minimum van €70 per uur. Dan pas kunnen er afspraken in de agenda staan. Want alle afspraken worden geschrapt tot er duidelijkheid is over het al dan niet naleven ervan.

Bij herhaaldelijke afwezigheden (binnen een gezin) kan de patiënt-tandarts relatie stop gezet worden.

Ik heb tandpijn, kan ik snel bij u terecht?

Ja, maar. Door het enorme tekort aan tandartsen is er weinig ruimte voor veel urgenties. Deze verstoren de praktijkwerking ook ernstig omdat niet geweten is wat er aan de hand is vooraleer het onderzoek plaats heeft gevonden.

Om deze reden worden regelmatige patiënten (die elk jaar op controle komen) prioritair behandeld omdat deze mensen hun verantwoordelijkheid voor hun gebit opnemen. Voor de rest zal het van de drukte afhangen en wordt er met een wachtlijst gewerkt.

Graag geef ik ook nog mee dat urgenties quasi altijd rond het middaguur worden verzorgd (+/-11u30). 's Avonds is zelden tot nooit plaats. Patiënten die zelf al aangeven enkele dagen te kunnen wachten op een geschikter uur voor hun worden niet meer als een urgentie behandeld.

Het is ook ten zeerste aan te raden zélf uw urgentieafspraak vast te leggen. Ik merk dat veel mannen graag hun echtgenote hun afspraak laten maken, maar dat deze niet goed op de hoogte zijn van én welke pijnklachten er spelen én hoe de vrije uren van hun echtgenoot er uitzien. Gezien ik zo moeilijker de benodigde tijd kan inschatten en het aantal plaatsen beperkt is, resulteert dit quasi altijd in een afspraak die zodanig ver in de toekomst ligt, dat het eigenlijk geen urgentieafspraak meer is.

Door veranderende omstandigheden maatschappelijk en in mijn privéleven wordt het aantal urgentieplaatsen sowieso afgebouwd ten voordelen van patiënten die hun gebit zelf ernstig nemen. De boodschap is zoals steeds: neem je gebit ernstig, verzorg het (minstens 2x poetsen per dag, flossen,...), kom regelmatig op controle (1 à 2 jaar per jaar) en stel geen behandelingen uit (zoals doorverwijzingen naar de endodontist of parodontoloog). En dan zal het beperkte aantal plaatsen voor urgenties wel volstaan. Coronacrisis was in 2020-2021, dit kan niet meer als excuus dienen anno 2024.

Wanneer kan ik best mijn afspraak voor controle inplannen?

Dat hangt ervan af.

Er wordt aangeraden afhankelijk van je risicoprofiel iedere 6 tot 12 maanden op controle te komen. Patiënten lijken soms niet te beseffen hoe het mondzorgtraject werkt en raken in paniek als er 13 maand of meer tussen 2 afspraken zit omdat ze de drukte in de praktijk onderschatten. Dit is geen probleem: ten eerste betaalt de mutualiteit u nog steeds uit, alleen minder. Ten tweede wordt gewerkt met kalenderjaren, niet met werkelijke jaren.

Oktober, november en december zijn de drukste maanden. Mijd deze als het kan. Veel patiënten hebben uitstelgedrag en wachten tot het laatste om hun afspraak voor controle te boeken, wat tot een overbelasting van de agenda leidt.
Om deze reden zal wie voor een controle vraagt in deze maanden, sowieso naar het volgende kalenderjaar verplaatst worden, zodat de weinige ruimte die dan nog over schiet, naar mensen met dringende zorgen kan gaan. Niemand zit graag aan de Kersttafel met tandpijn opdat andere mensen in regel zouden zijn met hun mutualiteit.

In de maanden juni, juli, augustus en september is er ook een enorme piek in wat ik noem "paniekcontroles". Er zijn héél veel aanvragen van mensen die "de dag erna" op reis vertrekken en "opeens" tandpijn krijgen. Als individuele patiënt denkt men dat men uniek is en oprecht is, maar 90% van deze "plotse" opstoten blijken bij navraag al enige tijd te bestaan en meer dan de helft gaat over een gevoeligheid en behoeft geen behandeling. Wees eerlijk met jezelf en met mij en plan je controle op tijd in als je op reis vertrekt, want in de zomermaanden is er geen tijd om op dit soort vragen systematisch in te gaan.

De maand mei is in regel de beste maand om op controle te komen. Er is traditioneel een groot aantal annulaties zodra het eerste mooie lenteweer zich laat zien en meestal kan je dan ook vlot terecht, ook voor urgenties.

bottom of page