top of page

Veelgestelde vragen

Doet u ook huisbezoeken?

Neen. Niet alleen is een huisbezoek aanvragen omslachtig, want eerst moet u een attest van uw huisarts hebben vooraleer dit kan, de behandelmogelijkheden zijn beperkt, er kan vrijwel niets, zelfs een grondige controle is niet mogelijk.

Bovendien kan ik de hygiëne niet garanderen op een externe locatie. Daarom kan het sowieso al niet.

Wat is uw procedure voor nieuwe patiënten?

Er is een tijdelijke patiëntenstop.

Door de Coronacrisis stoppen veel oudere tandartsen in de buurt en de instroom van jonge tandartsen kan dit niet compenseren. Dit is jammer, maar dit is een maatschappelijk probleem.

Het kan zijn dat er binnenkort weer nieuwe patiënten aanvaard worden maar daar heb ik nu geen zicht op.

Bent u geconventioneerd?

Ja. Ik aanvaard de conventie gedeeltelijk, van 08u15 tot 11u30 en van 13u30 tot 17u00. In de praktijk betekent dit dat de conventietarieven gerespecteerd worden op deze uren en de facto zal er een niet terugbetaalbaar supplement aangerekend worden voor urgentiebehandelingen. Deze onverwachte en onvoorspelbare behandelingen verstoren soms ernstig de praktijkwerking en worden op deze manier ontraden. Regelmatige controle en vermijden van pijn blijft de basis in deze praktijk.

U heeft mij doorgestuurd naar een specialist, maar ik moet te lang wachten op een afspraak, kan u iemand anders aanbevelen?

Dat kan ik zeker. Maar maak u geen illusies, bij de meeste specialisten zijn de wachttijden zeer lang. In de meeste gevallen komt u van een kale kermis thuis. Er is een structureel tekort aan dentale zorgverstrekkers en niets kan dit veranderen.

Ik heb tandpijn, kan ik snel bij u terecht?

Ja, maar. Door het enorme tekort aan tandartsen is er weinig ruimte voor veel urgenties. Deze verstoren de praktijkwerking ook ernstig omdat niet geweten is wat er aan de hand is vooraleer het onderzoek plaats heeft gevonden.

Om deze reden worden regelmatige patiënten (die elk jaar op controle komen) prioritair behandeld omdat deze mensen hun verantwoordelijkheid voor hun gebit opnemen. Voor de rest zal het van de drukte afhangen en wordt er met een wachtlijst gewerkt.

Graag geef ik ook nog mee dat urgenties quasi altijd rond het middaguur worden verzorgd (+/-11u30). 's Avonds is zelden tot nooit plaats.

Het is ook ten zeerste aan te raden zélf uw urgentieafspraak vast te leggen. Ik merk dat veel mannen graag hun echtgenote hun afspraak laten maken, maar dat deze niet goed op de hoogte zijn van én welke pijnklachten er spelen én hoe de vrije uren van hun echtgenoot er uitzien. Gezien ik zo moeilijker de benodigde tijd kan inschatten en het aantal plaatsen beperkt is, resulteert dit quasi altijd in een afspraak die zodanig ver in de toekomst ligt, dat het eigenlijk geen urgentieafspraak meer is.

bottom of page